Kiến thực SP - DS Hà Tĩnh

10 câu 5 phút

Trạng thái:

Kiến thực sản phẩm VPDSHT

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Võ Kim Ước

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Iê Hũu Trung

Iê Hũu Trung

HẠNG

2

Số điểm 100%

Võ Kim Ước

Võ Kim Ước

HẠNG

1

Số điểm 100%

Đặng Dẫn

Đặng Dẫn

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Thủy Mai Linh

  Số điểm: 90%

 • 05

  Đang Cập Nhật

  Số điểm: 90%

 • 06

  Lê Cừ

  Số điểm: 80%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn