THỂ LỆ CUỘC THI TRỰC TUYẾN VÌ MÔI TRƯỜNG - VÌ TƯƠNG LAI

THỂ LỆ CUỘC THI TRỰC TUYẾN VÌ MÔI TRƯỜNG - VÌ TƯƠNG LAI

216 29/02/2020

       THỂ LỆ CUỘC THI "VÌ MÔI TRƯỜNG - VÌ TƯƠNG LAI"
    I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG CUỘC THI

1. Đối tượng tham gia: Toàn thể đoàn viên, hội viên, sinh viên các bậc, hệ đào tạo của trường Đại học Tài chính – Marketing.

2. Nội dung cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về vấn đề môi trường hiện nay và từ đó nâng cao ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta.


II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Hình thức, thời gian tổ chức cuộc thi

     Hình thức cuộc thi: Hình thức bài thi trắc nghiệm trực tuyến, gồm 30 câu hỏi, làm trong vòng 10 phút.

     Tham gia thi trực tuyến tại website: https://myaloha.vn/.

     Thời gian thi:  14/03/2020 đến hết ngày 17/03/2020.

2. Website chính thức của cuộc thi: ( bổ sung sau)

III.            CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

     Giải cá nhân: 03 sinh viên có điểm thi cao nhất và gửi về BTC sớm nhất (hiện kim).

     Giải tập thể: 01 Liên Chi Hội có số lượng sinh viên tham gia nhiều nhất (hiện kim).

IV.            CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

        Thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi không được tham gia thi.

        Trong quá trình tổ chức cuộc thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ quyết định, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn.

        Ban Giám khảo căn cứ Thể lệ, thang điểm và những nội dung sửa đổi, bổ sung của Ban Tổ chức để thống nhất việc chấm điểm, đánh giá chính xác kết quả.

* Những quy định chung khi thi trực tuyến

               Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản và cung cấp đầy đủ, đúng các thông tin bắt buộc (Họ và tên; MSSV; ngày tháng năm sinh;khoa; lớp; số điện thoại).

               Nghiêm cấm việc để, nhờ người khác thi hộ, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia thi, mỗi MSSV chỉ được tham gia thi 1 lần, nếu BTC phát hiện thí sinh vi phạm sẽ bị hủy kết quả thi.

               Trong quá trình thi, Ban tổ chức không chịu trách nhiệm đối với lỗi kết nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị tham gia dự thi.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Thùy Trang

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.