HP3 BÀI 2 GDQP&AN

20 câu 25 phút

Trạng thái:

Bài 2.
SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUÂN SỰ


ThS. Nguyễn Đức Trọng

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Đức Trọng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thảo Vy

Thảo Vy

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thi Phạm

Thi Phạm

HẠNG

1

Số điểm 95%

Nlam

Nlam

HẠNG

3

Số điểm 90%

 • 04

  Hương Võ

  Số điểm: 85%

 • 05

  Minh Quy

  Số điểm: 85%

 • 06

  Hiếu Lê

  Số điểm: 80%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan