HP2: BÀI 3 GDQP&AN

20 câu 25 phút

Trạng thái:

Bài 3: XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIỂN, ĐẢO, BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG TÌNH HÌNH MỚI

ThS

Nguyễn Đức Trọng

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Đức Trọng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Cao Oanh

Cao Oanh

HẠNG

2

Số điểm 95%

Võ Tuấn Hào

Võ Tuấn Hào

HẠNG

1

Số điểm 100%

On Thi My Hong

On Thi My Hong

HẠNG

3

Số điểm 95%

 • 04

  Lê Quốc Đạt

  Số điểm: 95%

 • 05

  Mỹ Như

  Số điểm: 95%

 • 06

  Vo Minh Quoc Viet

  Số điểm: 95%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan