Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 đề 2

31 câu 31 phút

Trạng thái:

CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Vũ Ngọc Hòa

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đạt Đào

Đạt Đào

HẠNG

2

Số điểm 100%

Nguyễn Trang

Nguyễn Trang

HẠNG

1

Số điểm 100%

Đạt Đào

Đạt Đào

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Nguyễn Thu Trang

  Số điểm: 100%

 • 05

  Thảo Vũ

  Số điểm: 100%

 • 06

  Nguyễn Hải Yến

  Số điểm: 96.77%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan