Hội thi "Đoàn trong trái tim tôi" năm 2020

50 câu 30 phút

Trạng thái:

Hội thi "Đoàn trong trái tim tôi" năm 2020 nhằm chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

THAM GIA

GIÁO VIÊN

nguyễn Anh Châu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

PHAN HUỲNH MINH THIỆN

PHAN HUỲNH MINH THIỆN

HẠNG

2

Số điểm 88%

Thời gian làm 00:07:38

Hồ Tây

Hồ Tây

HẠNG

1

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:12:22

Vũ Quý Lâm

Vũ Quý Lâm

HẠNG

3

Số điểm 88%

Thời gian làm 00:29:05

 • 04

  Bao Han Tran

  Số điểm: 86%

  Thời gian làm: 00:04:11

 • 05

  Bao Han Tran

  Số điểm: 86%

  Thời gian làm: 00:08:41

 • 06

  Hồng Ann

  Số điểm: 84%

  Thời gian làm: 00:12:42

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan