TONLINEK11 (4) ANKAN - ANKEN

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Lưu ý anken làm mất màu dung dịch brom, thuốc tím

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Oanhchemistry

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thịnh Phạm

Thịnh Phạm

HẠNG

2

Số điểm 75%

Khánh Vân Vũ

Khánh Vân Vũ

HẠNG

1

Số điểm 85%

Khánh Vân VH

Khánh Vân VH

HẠNG

3

Số điểm 75%

 • 04

  Gà Nướng Đèo Le

  Số điểm: 75%

 • 05

  Hoàng Hà

  Số điểm: 75%

 • 06

  Trần Quý Tài

  Số điểm: 70%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan