LHP K12 21042020

20 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Oanhchemistry

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Mai Thảo Hiền

Nguyễn Mai Thảo Hiền

HẠNG

2

Số điểm 100%

Ngọc Diệu

Ngọc Diệu

HẠNG

1

Số điểm 100%

Hoang Bao

Hoang Bao

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Quỳnh Như phạm

  Số điểm: 100%

 • 05

  Ngo Huan

  Số điểm: 100%

 • 06

  Van Linh Dang

  Số điểm: 95%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan