TEST IQ

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nghĩa Nguyễn Văn

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Doãn Minh Quang Bùi

Doãn Minh Quang Bùi

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:15

Nghĩa Nguyễn Văn

Nghĩa Nguyễn Văn

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:10

Phạm Đức Duy

Phạm Đức Duy

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:16

 • 04

  Nguyễn Văn Nghĩa

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:55

 • 05

  Nghĩa Nguyễn Văn

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:01

 • 06

  Doãn Minh Quang Bùi

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:17:30

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan