Đề thi Tiếng Anh 7

20 câu 25 phút

Trạng thái:

Choose the best answer A, B, C or D

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Thành Nam

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thành Nam

Thành Nam

HẠNG

2

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:01:39

Thành Nam

Thành Nam

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:57

Nguyễn Long

Nguyễn Long

HẠNG

3

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:04:21

 • 04

  Nguyễn Long

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:22:41

 • 05

  Nguyễn Long

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:08:59

 • 06

  Nguyễn Long

  Số điểm: 50%

  Thời gian làm: 00:03:45

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan