1. CONTROL PANEL


  Tìm hiểu về Control Panel

  Thời gian làm bài: 15 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Nguyễn Ngọc Trang Anh Nguyễn Ngọc Trang Anh 10:12 02/02/2018 90.00%
  2 Trâm Anh Xinh Đẹp Trâm Anh Xinh Đẹp 10:09 02/02/2018 90.00%
  3 kuroko202 kuroko202 10:11 02/02/2018 90.00%
  4 baotran baotran 10:13 02/02/2018 80.00%
  5 stephkietcurry stephkietcurry 10:10 02/02/2018 80.00%
  6 Nhật Nhật 10:11 02/02/2018 80.00%
  7 Phan Khánh Linh Phan Khánh Linh 10:11 02/02/2018 80.00%
  8 Nguyễn Ngọc Tú Anh Nguyễn Ngọc Tú Anh 10:13 02/02/2018 80.00%
  9 phúc hiền từ phúc hiền từ 10:11 02/02/2018 80.00%
  10 bao nhu bao nhu 10:11 02/02/2018 80.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.