CONTROL PANEL


Tìm hiểu về Control Panel

Thời gian làm bài: 15 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Nguyễn Ngọc Trang Anh Nguyễn Ngọc Trang Anh 00:00:12 10:12 02/02/2018 90.00%
  2 Trâm Anh Xinh Đẹp Trâm Anh Xinh Đẹp 00:00:18 10:09 02/02/2018 90.00%
  3 kuroko202 kuroko202 00:00:29 10:11 02/02/2018 90.00%
  4 baotran baotran 00:00:01 10:13 02/02/2018 80.00%
  5 stephkietcurry stephkietcurry 00:00:06 10:10 02/02/2018 80.00%
  6 Nhật Nhật 00:00:08 10:11 02/02/2018 80.00%
  7 Phan Khánh Linh Phan Khánh Linh 00:00:26 10:11 02/02/2018 80.00%
  8 Nguyễn Ngọc Tú Anh Nguyễn Ngọc Tú Anh 00:00:28 10:13 02/02/2018 80.00%
  9 phúc hiền từ phúc hiền từ 00:00:29 10:11 02/02/2018 80.00%
  10 bao nhu bao nhu 00:00:46 10:11 02/02/2018 80.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.