KỲ THI HỌC SINH GIỎI - KHỐI 4 - NĂM HỌC 2019-2020

35 câu 70 phút

Trạng thái:

Số lượng câu hỏi: 45 câu hỏi

Hình thức:

- 35 câu Trắc nghiệm chọn phương án đúng nhất

- 10 câu Tự luận ngắn

Nội dung: Các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử, Địa lý, Phòng chống dịch Covid-2019

Thời gian: 70 phútTHAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hoàng Bảo Việt

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Vương Huỳnh Gia Hân

Vương Huỳnh Gia Hân

HẠNG

2

Số điểm 74.29%

Nguyễn Hoàng Bảo Việt

Nguyễn Hoàng Bảo Việt

HẠNG

1

Số điểm 100%

Nguyễn Hoàng Bảo Việt

Nguyễn Hoàng Bảo Việt

HẠNG

3

Số điểm 27.59%

  • 04

    Nguyễn Hoàng Bảo Việt

    Số điểm: 0%

  • 05

    Vương Huỳnh Gia Hân

    Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan