trắc nghiệm n5 kanji

11 câu 10 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Bằng Hoàng

Bằng Hoàng

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:25

幸

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:20

Sộng Thị Lìa

Sộng Thị Lìa

HẠNG

3

Số điểm 90.91%

Thời gian làm 00:01:20

 • 04

  Phạm Bình

  Số điểm: 90.91%

  Thời gian làm: 00:01:47

 • 05

  Sộng Thị Lìa

  Số điểm: 90.91%

  Thời gian làm: 00:01:47

 • 06

  Bằng Hoàng

  Số điểm: 90.91%

  Thời gian làm: 00:02:06

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan