ngữ pháp và từ vựng n5

16 câu 30 phút

Trạng thái:


THAM GIA

GIÁO VIÊN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hoàng Hải

Hoàng Hải

HẠNG

2

Số điểm 68.75%

Sộng Thị Lìa

Sộng Thị Lìa

HẠNG

1

Số điểm 81.25%

Tu Ty

Tu Ty

HẠNG

3

Số điểm 62.50%

 • 04

  Sộng Thị Lìa

  Số điểm: 62.50%

 • 05

  Trúc Nè

  Số điểm: 56.25%

 • 06

  Mr Hùng

  Số điểm: 56.25%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan