ngữ pháp và từ vựng n5

16 câu 30 phút

Trạng thái:


THAM GIA

GIÁO VIÊN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tu Ty

Tu Ty

HẠNG

2

Số điểm 62.50%

Thời gian làm 00:03:11

Hoàng Hải

Hoàng Hải

HẠNG

1

Số điểm 68.75%

Thời gian làm 00:06:27

Trúc Nè

Trúc Nè

HẠNG

3

Số điểm 56.25%

Thời gian làm 00:02:04

 • 04

  Mr Hùng

  Số điểm: 56.25%

  Thời gian làm: 00:05:34

 • 05

  Mr Hùng

  Số điểm: 56.25%

  Thời gian làm: 00:06:37

 • 06

  Giang Tieu

  Số điểm: 56.25%

  Thời gian làm: 00:23:22

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan