Kiểm tra ngữ pháp bài27

12 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Thảo Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Quốc

Nguyễn Quốc

HẠNG

2

Số điểm 83.33%

Nguyễn Quốc

Nguyễn Quốc

HẠNG

1

Số điểm 83.33%

Nguyễn Quốc

Nguyễn Quốc

HẠNG

3

Số điểm 75%

 • 04

  Nguyễn Quốc

  Số điểm: 75%

 • 05

  Sộng Thị Lìa

  Số điểm: 66.67%

 • 06

  Phạm Ngọc Hồng

  Số điểm: 66.67%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan