Kiểm tra ngữ pháp bài27

12 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Thảo Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Quốc

Nguyễn Quốc

HẠNG

2

Số điểm 83.33%

Thời gian làm 00:05:57

Nguyễn Quốc

Nguyễn Quốc

HẠNG

1

Số điểm 83.33%

Thời gian làm 00:01:38

Nguyễn Quốc

Nguyễn Quốc

HẠNG

3

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:01:29

 • 04

  Nguyễn Quốc

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:02:13

 • 05

  Phạm Ngọc Hồng

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:04:48

 • 06

  Thiệm

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:07:03

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan