Kiểm tra ngữ pháp bài 34-35

5 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Thảo Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Mr Hùng

Mr Hùng

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:08:28

Giang Tieu

Giang Tieu

HẠNG

1

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:03:38

Trúc Nè

Trúc Nè

HẠNG

3

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:08:59

 • 04

  Mr Hùng

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:07:06

 • 05

  Hảo

  Số điểm: 20%

  Thời gian làm: 00:00:15

 • 06

  Hoàng Hải

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan