Kiểm tra ngữ pháp bài 32

15 câu 25 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Thảo Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phạm Ngọc Hồng

Phạm Ngọc Hồng

HẠNG

2

Số điểm 53.33%

Thời gian làm 00:14:29

Nguyễn Duy Tuấn

Nguyễn Duy Tuấn

HẠNG

1

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:09:07

Love FAST

Love FAST

HẠNG

3

Số điểm 26.67%

Thời gian làm 00:00:16

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan