TRẮC NGHIỆM N5

10 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

ga ciu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thiệm

Thiệm

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:42

道 グエン

道 グエン

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:47

道 グエン

道 グエン

HẠNG

3

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:01:51

 • 04

  Nguyễn Quốc

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:01:59

 • 05

  Phạm Ngọc Hồng

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:03:29

 • 06

  Phạm Ngọc Hồng

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:05:26

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan