BÀI SỐ 38 - HÁN TỰ

10 câu 10 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

gà ciu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

タム

タム

HẠNG

2

Số điểm 30%

Thời gian làm 00:03:06

Trần Huy

Trần Huy

HẠNG

1

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:00:44

gà ciu

gà ciu

HẠNG

3

Số điểm 14.29%

Thời gian làm 00:00:06

 • 04

  gà ciu

  Số điểm: 10%

  Thời gian làm: 00:00:07

 • 05

  Ngọc Quỳnh

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan