BÀI SỐ 04 - ĐỌC HIỂU

10 câu 10 phút

Trạng thái:

Kiến thức n5

THAM GIA

GIÁO VIÊN

ga ciu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

道 グエン

道 グエン

HẠNG

2

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:04:08

Thiệm Nguyễn Văn

Thiệm Nguyễn Văn

HẠNG

1

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:10:00

Thiệm

Thiệm

HẠNG

3

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:05:27

 • 04

  Phạm Ngọc Hồng

  Số điểm: 50%

  Thời gian làm: 00:02:47

 • 05

  Bui Lan Hương

  Số điểm: 30%

  Thời gian làm: 00:00:29

 • 06

  Nguyễn Quốc

  Số điểm: 30%

  Thời gian làm: 00:02:38

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan