BÀI SỐ 03 - ĐIỀN TỪ

10 câu 10 phút

Trạng thái:

Kiến thứ n5

THAM GIA

GIÁO VIÊN

gà ciu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thiệm

Thiệm

HẠNG

2

Số điểm 90%

Nguyễn Quốc

Nguyễn Quốc

HẠNG

1

Số điểm 100%

道 グエン

道 グエン

HẠNG

3

Số điểm 80%

 • 04

  Nguyễn Duy Tuấn

  Số điểm: 70%

 • 05

  Nga Đinh

  Số điểm: 60%

 • 06

  Hoàng Bằng

  Số điểm: 60%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan