BÀI SỐ 03 - ĐIỀN TỪ

10 câu 10 phút

Trạng thái:

Kiến thứ n5

THAM GIA

GIÁO VIÊN

ga ciu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thiệm

Thiệm

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:07:15

Nguyễn Quốc

Nguyễn Quốc

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:04:14

道 グエン

道 グエン

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:07:32

 • 04

  Nguyễn Duy Tuấn

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:06:20

 • 05

  Nga Đinh

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:02:56

 • 06

  Hoàng Bằng

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:05:16

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan