BÀI SỐ 01 - TỪ VỰNG

10 câu 10 phút

Trạng thái:

Kiến thức n5

THAM GIA

GIÁO VIÊN

ga ciu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thiệm

Thiệm

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:03:30

道 グエン

道 グエン

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:03:10

Nga Đinh

Nga Đinh

HẠNG

3

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:02:18

 • 04

  Bui Lan Hương

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:04:28

 • 05

  Đặng Tuấn Minh

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:01:02

 • 06

  Thưởng

  Số điểm: 30%

  Thời gian làm: 00:02:35

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
道 グエン

かんたん

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan