Sinh hoạt chính trị đợt II: "Tự hào thanh niên thành phố Bác"

20 câu 3 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mỹ Hạnh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phạm Minh Trọng

Phạm Minh Trọng

HẠNG

2

Số điểm 85%

Phạm Minh Trọng

Phạm Minh Trọng

HẠNG

1

Số điểm 85%

Phạm Minh Trọng

Phạm Minh Trọng

HẠNG

3

Số điểm 85%

 • 04

  Phạm Minh Trọng

  Số điểm: 85%

 • 05

  Phạm Minh Trọng

  Số điểm: 85%

 • 06

  Phạm Minh Trọng

  Số điểm: 85%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Phạm Minh Trọng

Kết quả khi nào công bố vậy ad

Trắc nghiệm liên quan