tanki N5

3 câu 15 phút

Trạng thái:

Đọc hiểu kanji

THAM GIA

GIÁO VIÊN

BẢO SƠN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

 Nguyễn

Nguyễn

HẠNG

2

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:00:07

Thảo Lê

Thảo Lê

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:19

 Nguyễn

Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:00:09

 • 04

  Gà So Ciu

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:00:36

 • 05

  Nguyễn

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:00:36

 • 06

  Phạm Thị Lan Anh

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:01:02

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan