Kiểm Tra. Lý 12

1 câu 60 phút

Trạng thái:

Chương 5: Sóng ánh sáng

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoàng Quốc Trung

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hoàng Quốc Trung

Hoàng Quốc Trung

HẠNG

2

Số điểm 0%

Hoàng Quốc Trung

Hoàng Quốc Trung

HẠNG

1

Số điểm 100%

Trân Thanh

Trân Thanh

HẠNG

3

Số điểm 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan