VẬT LÝ 10 - CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN - 2020

20 câu 25 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP CHƯƠNG 4 CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN, 20 CÂU TRẮC NGHIỆM

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lưu Thị Uyên

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Tuấn Công

Nguyễn Tuấn Công

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:38

Nguyễn Tuấn Công

Nguyễn Tuấn Công

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:33

Nguyễn Tuấn Công

Nguyễn Tuấn Công

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:42

 • 04

  Nguyễn Thùy Trang

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:44

 • 05

  Nguyễn Thùy Trang

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:49

 • 06

  Phan Vy

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:54

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan