Unit 13 - Hobbies

10 câu 15 phút

Trạng thái:

Các câu hỏi trắc nghiệm về từ vựng và ngữ pháp liên quan đến Unit 13 lớp 11

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tú Linh Trịnh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tú Linh Trịnh

Tú Linh Trịnh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:01

Tú Linh Trịnh

Tú Linh Trịnh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:21

Tú Linh Trịnh

Tú Linh Trịnh

HẠNG

3

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:01:14

 • 04

  Nguyễn Minh Dũng

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:04:07

 • 05

  Nguyễn Minh Dũng

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:02:13

 • 06

  Em Tên Thành

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:06:08

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Nguyễn Minh Dũng

Tự dưng làm xong rồi nó bắt làm lại là sao cô ơi :)) cái này ảo quá @@

Tú Linh Trịnh

làm xong là nó ra kết quả r mà

Nguyễn Minh Dũng

Đang làm thì hết pin cái tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch, quên tắt unikey viết chữ her thành hẻ :))

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan