BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC VIÊN

25 câu 30 phút

Trạng thái:

Bài kiểm tra đánh giá năng lực học viên là một phần bắt buộc đối với những học viên mới. Bài kiểm tra sử dụng khung tham chiếu CEFR do Viên Khảo thí Ngôn ngữ Đại học Cambridge phát triển, được tổ chức dưới hình thức bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 25 câu. Thông qua bài kiểm tra này, các thầy cô có thể đánh giá cơ bản về trình độ, năng lực của từng học viên, từ đó có kế hoạch và sắp xếp lộ trình phù hợp để hỗ trợ các con phát triển. 

Hướng dẫn làm bài: 

Từ câu 1 - 5: Đưa ra câu trả lời, đáp lại những câu mà để bài cho

Từ câu 6 - 25: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống

Chúc các em hoàn thành tốt bài kiểm tra!

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tram Tram

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Chuthikimngoc

Chuthikimngoc

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:08

Chuthikimngoc

Chuthikimngoc

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:43

Chuthikimngoc

Chuthikimngoc

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:11

 • 04

  Tram Tram

  Số điểm: 92%

  Thời gian làm: 00:01:38

 • 05

  Chuthikimngoc

  Số điểm: 48%

  Thời gian làm: 00:00:35

 • 06

  Tram Tram

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan