12TA-ONTAP3

40 câu 30 phút

Trạng thái:

Ôn tập cacbohidrat

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyen Thu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Daisy Nguyễn

Daisy Nguyễn

HẠNG

2

Số điểm 97.50%

Thời gian làm 00:02:29

Thúy Trần

Thúy Trần

HẠNG

1

Số điểm 97.50%

Thời gian làm 00:02:06

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị Thanh Huyền

HẠNG

3

Số điểm 97.50%

Thời gian làm 00:03:27

 • 04

  Hữu Danh

  Số điểm: 97.50%

  Thời gian làm: 00:03:43

 • 05

  Cậu Út

  Số điểm: 97.50%

  Thời gian làm: 00:04:25

 • 06

  Phú Kaiser

  Số điểm: 97.50%

  Thời gian làm: 00:04:33

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan