12TA-ONTAP2

40 câu 30 phút

Trạng thái:

Ôn tập este 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyen Thu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phú Kaiser

Phú Kaiser

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:05

Trần Duy

Trần Duy

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:14

Hữu Danh

Hữu Danh

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:03:35

 • 04

  Nguyễn Thị Thanh Huyền

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:04:29

 • 05

  Bạch Ngọc Hân

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:05:34

 • 06

  Nguyễn Hồ Lan Hương

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:07:53

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan