12CLA - ĐỀ 1

40 câu 50 phút

Trạng thái:

Ôn tập, củng cố kiến thức

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyen Thu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thu Thảo

Thu Thảo

HẠNG

2

Số điểm 89.47%

Lê Văn Thanh Nguyên

Lê Văn Thanh Nguyên

HẠNG

1

Số điểm 92.11%

Tiến Dũng

Tiến Dũng

HẠNG

3

Số điểm 85%

 • 04

  Thanh Thoại

  Số điểm: 84.21%

 • 05

  Nguyễn Minh

  Số điểm: 82.50%

 • 06

  Tô Thị Hoài Dung

  Số điểm: 81.58%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan