TN No5

2 câu 2 phút

Trạng thái:

Lải một bản demo nữa nữa nè ha ha ha :)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

kolhollvd chichi

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Hiểu

Nguyễn Thị Hiểu

HẠNG

2

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:37

Phạm Xuân Mai

Phạm Xuân Mai

HẠNG

1

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

Khang Nguyễn Xuân

Khang Nguyễn Xuân

HẠNG

3

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:47

  • 04

    Nguyễn Thu Hà

    Số điểm: 0%

    Thời gian làm: 00:01:24

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan