Từ vựng bài 5

29 câu 4 phút

Trạng thái:

Hoàn thành 100%

THAM GIA

GIÁO VIÊN

VanHa BienThoi

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Minh Như

Minh Như

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:52

Garfield

Garfield

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:44

Lâm Ngũ Châu

Lâm Ngũ Châu

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:57

 • 04

  Quốc Kha

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:57

 • 05

  Nguyen Phuong

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:57

 • 06

  Tom Ken

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:58

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan