Từ vựng bài 4

30 câu 4 phút

Trạng thái:

vượt qua 100% bạn mới đc làm bài 5 nhé

THAM GIA

GIÁO VIÊN

VanHa BienThoi

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Chấn Trung

Chấn Trung

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:47

Đỗ Huy

Đỗ Huy

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:47

Đỗ Huy

Đỗ Huy

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:48

 • 04

  Hiếu Blake

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:50

 • 05

  Đỗ Huy

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:51

 • 06

  Khánh Vương

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:51

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan