Từ vựng bài 2

33 câu 4 phút

Trạng thái:

Vượt qua 100% bạn mới được làm bài 3 nhé

THAM GIA

GIÁO VIÊN

VanHa BienThoi

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lương Thị Khánh Linh

Lương Thị Khánh Linh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:47

Lương Thị Khánh Linh

Lương Thị Khánh Linh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:44

Lương Thị Khánh Linh

Lương Thị Khánh Linh

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:47

 • 04

  Đỗ Huy

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:48

 • 05

  Huynh Ttp

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:50

 • 06

  Đỗ Huy

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:50

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan