Từ vựng bài 1

31 câu 4 phút

Trạng thái:

Vượt qua 100% bạn mới được học bài 2 nhé

THAM GIA

GIÁO VIÊN

VanHa BienThoi

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Châu Quỳnh Hương

Trần Châu Quỳnh Hương

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:23

Hoài Thương CNC

Hoài Thương CNC

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:14

Nguyễn Hữu Thọ

Nguyễn Hữu Thọ

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:24

 • 04

  Da Đen MC

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:24

 • 05

  Trần Châu Quỳnh Hương

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:25

 • 06

  Hoài Thương CNC

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:28

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Phúc Thắng Nguyễn

bạn thật giỏ
i

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan