Kiem tra Tet 2020 Toan 9 official

30 câu 70 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phan Minh Hoàng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ánh Phan

Ánh Phan

HẠNG

2

Số điểm 53.33%

Thời gian làm 00:38:27

Tuyen Thanh

Tuyen Thanh

HẠNG

1

Số điểm 73.33%

Thời gian làm 01:03:25

Tuyen Thanh

Tuyen Thanh

HẠNG

3

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan