THI THỬ LẦN 8-ĐỊA 12-CHỦ ĐỀ: ĐỊA LÝ NGÀNH KINH TẾ

30 câu 15 phút

Trạng thái:

- CỦNG CỐ ĐỊA 12
- ÔN THI THPTQG

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mang Nảm

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

tt

tt

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:04

tt

tt

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:04

tt

tt

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:04

 • 04

  tt

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:04

 • 05

  Vũ Thùy Trang

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:04

 • 06

  Vũ Thùy Trang

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:04

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan