1. ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ LẦN 6


  Sở GD & ĐT tỉnh Bình Dương , THPT Dầu Tiếng

  Thời gian làm bài: 50 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Đen Thanh Đen Thanh 22:14 19/06/2018 90.00%
  2 Hoàng Thanh Giang Hoàng Thanh Giang 17:38 06/06/2018 85.00%
  3 Bùi Thị Thanh My Bùi Thị Thanh My 20:06 04/09/2018 80.00%
  4 Mang Nảm Mang Nảm 10:46 13/01/2019 80.00%
  5 Bùi Thị Thanh My Bùi Thị Thanh My 20:01 04/09/2018 67.50%
  6 Trương Đức Hoàn Trương Đức Hoàn 19:55 06/04/2018 57.50%
  7 Anh Nguyễn Anh Nguyễn 19:56 06/04/2018 57.50%
  8 Nguyễn Thống Nguyễn Thống 08:28 08/04/2018 50.00%
  9 Anh Nguyễn Anh Nguyễn 20:04 06/04/2018 50.00%
  10 Bùi Thị Thanh My Bùi Thị Thanh My 19:33 04/09/2018 40.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.