ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ LẦN 6

40 câu 50 phút

Trạng thái:

Sở GD & ĐT tỉnh Bình Dương , THPT Dầu Tiếng

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mang Nảm

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hoàng Thanh Giang

Hoàng Thanh Giang

HẠNG

2

Số điểm 85%

Thời gian làm 982

Đen Thanh

Đen Thanh

HẠNG

1

Số điểm 90%

Thời gian làm 884

Bùi Thị Thanh My

Bùi Thị Thanh My

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 166

 • 04

  Mang Nảm

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 1096 phút

 • 05

  Bùi Thị Thanh My

  Số điểm: 67.50%

  Thời gian làm: 1679 phút

 • 06

  Trương Đức Hoàn

  Số điểm: 57.50%

  Thời gian làm: 26 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan