ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ


Sở GD & ĐT tỉnh Bình Dương , THPT Dầu Tiếng

Thời gian làm bài: 50 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Đen Thanh Đen Thanh 00:14:44 22:14 19/06/2018 90.00%
  2 Hoàng Thanh Giang Hoàng Thanh Giang 00:16:22 17:38 06/06/2018 85.00%
  3 Bùi Thị Thanh My Bùi Thị Thanh My 00:02:46 20:06 04/09/2018 80.00%
  4 Bùi Thị Thanh My Bùi Thị Thanh My 00:27:59 20:01 04/09/2018 67.50%
  5 Trương Đức Hoàn Trương Đức Hoàn 00:00:26 19:55 06/04/2018 57.50%
  6 Anh Nguyễn Anh Nguyễn 00:00:38 19:56 06/04/2018 57.50%
  7 Nguyễn Thống Nguyễn Thống 00:00:10 08:28 08/04/2018 50.00%
  8 Anh Nguyễn Anh Nguyễn 00:00:50 20:04 06/04/2018 50.00%
  9 Bùi Thị Thanh My Bùi Thị Thanh My 00:10:26 19:33 04/09/2018 40.00%
  10 Anh Nguyễn Anh Nguyễn 00:00:11 19:50 06/04/2018 37.50%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.