ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ

Sở GD & ĐT tỉnh Bình Dương , THPT Dầu Tiếng

Thời gian làm bài: 50 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Đen Thanh Đen Thanh 22:14 19/06/2018 90.00%
  2 Hoàng Thanh Giang Hoàng Thanh Giang 17:38 06/06/2018 85.00%
  3 Trương Đức Hoàn Trương Đức Hoàn 19:55 06/04/2018 57.50%
  4 Anh Nguyễn Anh Nguyễn 19:56 06/04/2018 57.50%
  5 Nguyễn Thống Nguyễn Thống 08:28 08/04/2018 50.00%
  6 Anh Nguyễn Anh Nguyễn 20:04 06/04/2018 50.00%
  7 Anh Nguyễn Anh Nguyễn 19:50 06/04/2018 37.50%
  8 nguyễn thị ánh tuyết nguyễn thị ánh tuyết 14:01 29/05/2018 32.50%
  9 nhung nhung 23:39 05/06/2018 0.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.