ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ LẦN 5

39 câu 50 phút

Trạng thái:

THPT Bến Cát

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mang Nảm

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Hoàng Yê Vy

Lê Hoàng Yê Vy

HẠNG

2

Số điểm 82.05%

Thời gian làm 00:02:54

Lê Hoàng Yê Vy

Lê Hoàng Yê Vy

HẠNG

1

Số điểm 82.05%

Thời gian làm 00:02:54

Lê Hoàng Yê Vy

Lê Hoàng Yê Vy

HẠNG

3

Số điểm 82.05%

Thời gian làm 00:02:54

 • 04

  Lê Hoàng Yê Vy

  Số điểm: 82.05%

  Thời gian làm: 00:02:54

 • 05

  Trần Phạm Yến Nhi

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:00:46

 • 06

  nguyễn thị ánh tuyết

  Số điểm: 56.41%

  Thời gian làm: 00:06:10

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan