ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ LẦN 3

40 câu 50 phút

Trạng thái:

Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mang Nảm

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đỗ Tuấn Anh Sky

Đỗ Tuấn Anh Sky

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 243

Hoàng Vũ

Hoàng Vũ

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 103

Tuấn Anh Sky

Tuấn Anh Sky

HẠNG

3

Số điểm 95%

Thời gian làm 112

 • 04

  Hoàng Vũ

  Số điểm: 77.50%

  Thời gian làm: 240 phút

 • 05

  Tran Nhi

  Số điểm: 72.50%

  Thời gian làm: 365 phút

 • 06

  Nguyễn Thị Kim Thư

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 735 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan