1. ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ


  Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ

  Thời gian làm bài: 50 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 khoai lang chien khoai lang chien 16:33 05/12/2018 0.00%
  2 khoai lang chien khoai lang chien 14:42 05/12/2018 0.00%
  3 khoai lang chien khoai lang chien 16:32 05/12/2018 0.00%
  4 khoai lang chien khoai lang chien 14:41 05/12/2018 0.00%
  5 khoai lang chien khoai lang chien 14:42 05/12/2018 0.00%
  6 khoai lang chien khoai lang chien 16:31 05/12/2018 0.00%
  7 Mang Nảm Mang Nảm 18:08 05/12/2018 0.00%
  8 Thái Thanh Thái Thanh 22:34 05/06/2018 0.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.