ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ

Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ

Thời gian làm bài: 50 phút