ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ


THPT Bến Cát

Thời gian làm bài: 50 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 nguyễn thị ánh tuyết nguyễn thị ánh tuyết 00:06:10 20:51 28/05/2018 56.41%
  2 Huế Huế 00:08:40 18:13 28/05/2018 43.59%
  3 Duc Anh Tran Duc Anh Tran 00:20:19 16:50 10/06/2018 41.03%
  4 phương uyên phương uyên 00:09:30 11:51 19/05/2018 38.46%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.