1. ÔN THI ĐỊA LÝ LẦN 4


  Sở GD & ĐT Bình Dương, trường THPT Bình Phú

  Thời gian làm bài: 50 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 thoai.vo thoai.vo 15:07 23/04/2018 67.50%
  2 phương uyên phương uyên 12:06 19/05/2018 47.50%
  3 Hoài Ân Hoài Ân 15:39 25/04/2018 42.50%
  4 Nguyễn Quân Nguyễn Quân 00:03 24/11/2018 0.00%
  5 Bạch Dương Bạch Dương 19:52 22/09/2018 0.00%
  6 Nguyễn Thư Nguyễn Thư 21:04 22/09/2018 0.00%
  7 Bùi Thị Thanh My Bùi Thị Thanh My 19:04 24/09/2018 0.00%
  8 Bạch Dương Bạch Dương 19:52 22/09/2018 0.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.