ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ LẦN 2

40 câu 50 phút

Trạng thái:

Sở GD & ĐT, Trung tâm GDTX - KT - HN Dĩ An

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mang Nảm

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi

HẠNG

2

Số điểm 22.50%

Thời gian làm 167

Mang Nảm

Mang Nảm

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 49

Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi

HẠNG

3

Số điểm 20%

Thời gian làm 121

 • 04

  Thành Được

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 2 phút

 • 05

  Bạch Hồ Ly

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 3 phút

 • 06

  Bạch Hồ Ly

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 3 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan