1. ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ LẦN 2


  Sở GD & ĐT, Trung tâm GDTX - KT - HN Dĩ An

  Thời gian làm bài: 50 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Mang Nảm Mang Nảm 22:06 03/03/2018 100.00%
  2 Thành Được Thành Được 15:06 11/12/2018 0.00%
  3 Bạch Hồ Ly Bạch Hồ Ly 20:04 13/12/2018 0.00%
  4 Bạch Hồ Ly Bạch Hồ Ly 20:05 13/12/2018 0.00%
  5 Khangnlnlnkg Vien Khangnlnlnkg Vien 16:43 09/01/2019 0.00%
  6 Bạch Hồ Ly Bạch Hồ Ly 20:04 13/12/2018 0.00%
  7 Thành Được Thành Được 15:21 11/12/2018 0.00%
  8 Thành Được Thành Được 15:06 11/12/2018 0.00%
  9 IAMNOOB IAMNOOB 16:16 05/12/2018 0.00%
  10 Thành Được Thành Được 15:08 11/12/2018 0.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.