1. ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ LẦN 1


  - Sở GD & ĐT Bình Dương, Trung tâm GDTX - KT - HN Bến Cát

  Thời gian làm bài: 50 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Mang Nảm Mang Nảm 21:50 03/03/2018 97.50%
  2 Hồ Thị Kim Tài Hồ Thị Kim Tài 22:08 24/07/2018 50.00%
  3 Thành Được Thành Được 15:15 11/12/2018 0.00%
  4 Thành Được Thành Được 15:16 11/12/2018 0.00%
  5 Vũ Thiện Vũ Thiện 07:18 11/12/2018 0.00%
  6 Cat Vy Tran Cat Vy Tran 23:02 16/11/2018 0.00%
  7 Vũ Thiện Vũ Thiện 07:16 11/12/2018 0.00%
  8 Thành Được Thành Được 15:14 11/12/2018 0.00%
  9 Thành Được Thành Được 15:15 11/12/2018 0.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.