ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ LẦN 1

40 câu 50 phút

Trạng thái:

- Sở GD & ĐT Bình Dương, Trung tâm GDTX - KT - HN Bến Cát

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mang Nảm

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hồ Thị Kim Tài

Hồ Thị Kim Tài

HẠNG

2

Số điểm 50%

Thời gian làm 1137

Mang Nảm

Mang Nảm

HẠNG

1

Số điểm 97.50%

Thời gian làm 41

Anh Lan

Anh Lan

HẠNG

3

Số điểm 12.50%

Thời gian làm 51

 • 04

  Yếnn Nhii

  Số điểm: 2.50%

  Thời gian làm: 18 phút

 • 05

  Thành Được

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 2 phút

 • 06

  Thành Được

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 3 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan