ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN ĐỊA LÝ


Sở GD & ĐT Bình Dương, trường THPT Bình Phú

Thời gian làm bài: 50 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 thoai.vo thoai.vo 00:01:32 15:07 23/04/2018 67.50%
  2 phương uyên phương uyên 00:11:44 12:06 19/05/2018 47.50%
  3 Hoài Ân Hoài Ân 00:09:51 15:39 25/04/2018 42.50%
  4 Bạch Dương Bạch Dương 00:00:11 19:52 22/09/2018 0.00%
  5 Nguyễn Thư Nguyễn Thư 00:00:22 21:04 22/09/2018 0.00%
  6 Bùi Thị Thanh My Bùi Thị Thanh My 00:00:29 19:04 24/09/2018 0.00%
  7 Bạch Dương Bạch Dương 00:00:31 19:52 22/09/2018 0.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.