1. Atlat Địa lí trang 29 (Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long)


  Ôn tập Atlat Địa lí trang 29 (Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long)

  Thời gian làm bài: 10 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Hoàng thiết cương Hoàng thiết cương 21:47 11/04/2018 100.00%
  2 Mang Nảm Mang Nảm 22:02 03/02/2018 100.00%
  3 Nguyễn Hồng Nhung Nguyễn Hồng Nhung 15:44 20/05/2018 100.00%
  4 Quyền Nhung Quyền Nhung 21:45 06/04/2018 90.00%
  5 Manh Pham Manh Pham 16:24 17/08/2018 60.00%
  6 Đàoo Mèoo Đàoo Mèoo 22:03 06/04/2018 50.00%
  7 Phạm Hương Giang Phạm Hương Giang 13:00 04/12/2018 0.00%
  8 Nguyễn Trường Giang Nguyễn Trường Giang 09:20 12/02/2018 0.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.