1. Atlat Địa lí trang 27 ( Vùng Bắc Trung Bộ)


  Ôn tập Atlat Địa lí Việt Nam, giúp học sinh luyện thi THPT Quốc Gia năm 2018

  Thời gian làm bài: 10 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Mang Nảm Mang Nảm 11:51 01/02/2018 100.00%
  2 Chỉ Vậy Thôi Chỉ Vậy Thôi 07:10 03/02/2018 90.00%
  3 quynh pham quynh pham 22:28 08/06/2018 90.00%
  4 trường tiền ngô trường tiền ngô 19:16 01/02/2018 80.00%
  5 Tú Khánh Tú Khánh 20:04 03/02/2018 80.00%
  6 Nguyễn Hồng Nhung Nguyễn Hồng Nhung 08:27 15/05/2018 80.00%
  7 Vy Siêu Quậy Vy Siêu Quậy 13:13 18/01/2019 20.00%
  8 bao nguyen bao nguyen 21:47 16/10/2018 0.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.